0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännas Ryttarförening

Anläggningskort

  • Anläggningskort ska lösas avmedlemmar (  dvs medlemskap krävs ) som önskar nyttja anläggningen för ridning, körning och liknande verksamhet med ”privat häst”. Även tävlande för annan förening måste lösa medlemskap och anläggningskort, och kan då rida på lila tider enl. bokningsscheman. Anläggningskorts kostnad är annan för tävlande för annan klubb. SE AVGIFTER (länk).

 

  • Med anläggning avses ridhus, utebanor, parkering, hagar, uppstallning, grovtvättstuga och vattenspilta.

 

  • Anläggningskort löses för kalenderår (jan-dec) eller halvår (jan-juni, juli-dec).

 

  • Förskottsbetalning gäller , men för dig som har haft anläggningskort pågående år (helår eller juli – dec), är  sista  betalningsdag den 28/2 nästkommande å

 

  • Avgift som inte betalts, trots nyttjande av anläggningen går till inkasso.

 

  • Icke medlem har rätt att nyttja ridhus på allmänhetens tider.

 

  • Anläggningskort löses för enskild person, familj eller medryttare. En person kan ha flera hästar på samma anläggningskort.

 

  • Anläggningskort för medryttare kan endast lösas om hästägarens innehar anläggningskort under samma period. Kom ihåg att ange vilken hästägare som ditt medryttarkort ska kopplas till. Medryttare förväntas jobba idéellt på tävling under en (1) dag per år.

 

  • Träningsdagkort är ett anläggningskort som kan användas för  enstaka tillfällen vid av föreningen organiserade träningar. Organiserade träningar är till exempel när du rider för externa tränare sanktionerade hos tävlingssektionen. Ska  lösas i förskott. För detta kort krävs inte medlemskap.

 

  • Återbetalning av avgift sker inte, oavsett anledning.

 

  • Kortet är personligt och kan inte överlå Medhjälpare/skötare som skrittar av alternativt rider fram till kortinnehavares häst/ponny behöver ej lösa kort.

 

  • Listor över personer som löst anläggningskort anslås på anslagstavlor och på webben.

 

  • Möjlighet till olika slags uppstallning finns. Vid uppstallning tas en avgift ut men vid kortare iordningställande av häst hänvisas till gäststallets dropin-boxar. Uppstallning bokas via kontoret på mail eller telefon. Läs vidare under  uppställning .

 

  • Uppställningsavgift vid tävlingar upp till lokalt nivå ingår i anläggningskortet (i mån av plats). Det vill säga att vid lingon- och blåbärstävlingar samt klubbtävlingar tas ingen uppställningsavgift ut om du har anläggningskort.

 

  • All vistelse på anläggningen sker på egen risk.

 

  • De som löser anläggningskort förväntas att jobba idéellt på tävling under två (2) dagar per å Utförs detta ej får man inte lösa skort för nästkommande år.

 

  • För att förhindra smittspridning gäller dessa regler alla som besöker vår anläggning. ”Innan du som hästägare besöker vår anläggning med din häst ska du vara helt säker på att hästen under de senaste tre veckorna före besöket inte visat några tecken på smittsam sjukdom. Du måste förvissa dig om att hästen under de senaste tre veckorna före besöket inte vistats i stall och miljö där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall och miljö där misstanke om sådan sjukdom förekommit*. Har hästen transporterats med kommersiell transport får hästen ej vistas på anläggningen under de följande tre veckorna. Du som besökare ska också ha rena skor och kläder som inte varit kontakt med sjuka hästar eller där misstanke om sjukdom förekommit.  Det är viktigt att smitta inte sprids.” För mera informaion om smittskydd gå in på förbundets hemsida. *Förtydligande: Påvisas smittsam sjukdom i stall där hästen befunnit sig  får hästen komma till oss först tre veckor från att veterinär anser att den sjuka hästen ej smittar längre och att ingen ytterligare häst insjuknat.

 

 • Mellan Vindels RK, Vännäs RF, Umeå RF och SURF har ett samarbetsavtal slutits. Det innebär att du som löst anläggningskort hos någon av dessa klubbar har möjlighet att träna för externa tränare på samliga anslutna anläggningar utan att något ”träningsdagskort” eller ”tillfälligt anläggningskorts” kostnad tillkommer.
  Vi ser detta som en möjlighet för närliggande klubbars ryttare att rida för olika tränare och man kan på så sätt erbjuda ett större tjänarutbud. Att träna med ryttare från andra klubbar skapar samhörighet och gynnar ridsporten i närområ