0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännas Ryttarförening

Boka ridhus & ridbana

Följande principer gäller vid bokning av ridhus och ridbana.

Prioritering:

  1. Ridskoleverksamhet
  2. Tävlingssektionens behov av träningstider för samtliga discipliner.
  3. Allmänhetens ridning, fyra timmar/vecka. Allmänhetens ridning innebär att vem som helst inom Vännäs kommun får komma hit och rida.
  4. Enskilda medlemmars behov av ridtider måste väl tillgodoses.
  5. Övriga ridklubbar/föreningar i kommunen ges plats i rimlig omfattning. Tiderna delas ut efter det att planeringen av V
  6. RF:s egen verksamhet är klar. Ridklubbar/föreningar utanför Vännäs kommun ges därefter tider vid anläggningen. För föreningar som hyr vid VRF debiteras kostnad för uthyrningen.

Övrigt:

  • Vid inställda träningar är det tränarens ansvar att sprida informationen om detta på lämpligt sätt t ex genom anslag på anslagstavlor vid VRF och på hemsidans forum. Tränaren ska även informera verksamhetschef och i mån av tid uppdateras hemsidan. Detta gäller även de externa ridklubbarna/föreningarna som bokar anläggningen.
  • Om en annan förening än VRF bokat in träningstider som önskas avbokas ska detta ske senast fyra veckor före träningstillfället. I annat fall debiteras ½ kostnaden.
  • För att boka ridhusen eller ändra befintlig bokning måste detta ske senast onsdag veckan innan. Bokningen måste innehålla vilket ridhus det gäller, hur stor del av ridhuset bokningen avser, exakta tider med eventuella raster, fram- och bortbyggnationer i annat fall är bokningen ogiltig. Nästkommande veckas ridhusschema publiceras på hemsidan senast fredag.
  • Gällande löshoppning måste detta bokas via verksamhetschef senast på onsdagen inför helgens löshoppning. Sker ingen bokning tas löshoppningstiden bort när schemat uppdateras under torsdagen/fredagen. Kontakta verksamhetschef