0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännas Ryttarförening

Nytt billigare dagkort
2023-09-27 10:47:38
334906522_588915223286809_6087625132241988811_n

Under en provperiod erbjuder VRF ett billigare dagkort för våra interna tränare - Ronja Andersson, Carolina Määttä, Pia Bolin och Elin Edling. Dagkortet för 100 kr kan lösas då man kommer på träning för ovan tränare utan att ha annat giltigt anläggningskort på VRF. Under träningarna har alltid VRF-ekipage företräde.
Vid ridhusgångarna finns QR-kod att skanna så att du smidigt kan betala för detta dagkort. Provperiod är v.40-v.18.