0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännas Ryttarförening

Policy, vision & mål

Vännäs Ryttarförenings policy innebär:

 • att vi har en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum
 • att vi uppvisar ett trevligt uppförande och hälsar på alla, kända och okända, som besöker vår anläggning
 • att äldre bör vara goda föredömen för de yngre både på ridskolan och vid träningar och tävlingar
 • att vi förhåller oss på ett sätt som är säkert för häst och människa
 • att vi använder ”rätt” språk
 • att vi lär oss våra begränsningar och ber om hjälp när så behövs
 • att vi visar ordningssinne
 • Vännäs Ryttarförening vill att anställda, föreningsaktiva och inhyrd personal ska värdera och värderas lika, oavsett kön.
 • Fokusområde: Vi verkar för att ha både aktiva pojkar och flickor, respektive män och kvinnor inom vår verksamhet.

VRF:s vision

Vännäs Ryttarförening ska representera och personifiera en känsla av gemenskap och tillhörighet där en positiv attityd och ett positivt bemötande utgör grunden för verksamheten. All verksamhet ska kännetecknas av kunnande, respekt och omsorg om varandra och hästarna.

VRF:s övergripande mål:

 • Alla hästintresserade i Vännäs ska kunna känna sig delaktiga i föreningen.
 • Att vår allmänna policy är ledstjärna i all verksamhet där VRF är representerad.
 • Att stimulera barn och ungdom till att utveckla ett intresse för häst och ridsport.
 • Ridskolan utgör grunden för verksamheten