0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännäs Ryttarförening

Tävlingssektionen 2023
TS protokoll 8 febr 2023
Tävlingsryttarmöte jan -23 protokoll
TS protokoll 13 mars -23
Årsmöteshandlingar 2022
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2021
Balansrapport 2021
Resultatrapport 2021
Årsmöteshandlingar 2023
Verksamhetsberättelse VRF 2022
Balansrapport VRF 2022
Resultaträkning VRF 2022
Årsmöteshandlingar 2021
Årsmötesprotokoll 2021
Balansrapport 2020
Resultatrapport 2020
Revisionsberättelse 2020

0935 – 71 41 61・info@vannasrf.com・Norrmalm 25, Vännäs