0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännäs Ryttarförening

Regler & Rutiner för Ridbanor

Dessa regler och rutiner gäller för användandet av våra ridbanor och har tagits fram bland annat för att skötsel av underlaget ska kunna skötas tillfredsställande och för att vårt hindermaterial ska hålla längre.

Anläggningskort krävs på samtliga tider utom vid allmänhetens ridning. När det är allmänhetens ridning inbokad får ej Vännäs Ryttarförenings dressyr- eller hindermaterial användas. Under allmänhetens ridning behöver du inte vara medlem i föreningen eller ha löst anläggningskort, bara ta med din häst och kom och rid. Se tider som gäller under Schema ridhus/ridbanor.

Gemensamt för samtliga banor är att de mockas efter avslutad ritt.

Stora ridhuset

Efter avslutad träning/tävling byggs allt material bort till hänvisad plats om inget annat framgår av bokningsschemat. Ridhuset är bokningsbart. När privat ryttare ska rida i ridhuset samtidigt som ridskola pågår ska ingång ske i dörren mitt emot ridskolestallet.

Vid löshoppning måste detta bokas via verksamhetschef senast på onsdagen inför helgens löshoppning. Sker ingen bokning tas löshoppningstiden bort när schemat uppdateras under torsdagen/fredagen. Kontakta verksamhetschef.

Lilla ridhuset

Efter avslutad träning/tävling byggs vanligtvis allt material bort till hänvisad plats om inget annat framgår av bokningsschemat. Ridhuset är bokningsbart.

Stora utebanan

Efter avslutad träning/tävling får fyra hinder lämnas kvar på banan. Resterande material tas bort till hänvisad plats om inget annat framgår av bokningsschemat. På de fyra (4) hinder som lämnas kvar måste bommarna vara uppbyggda och får ej lämnas på marken. Stora utebanan är bokningsbar.

Dressyrbanan

Är uppbygd på stora utebanan. Följer samma regler som stora utebanan se ovan.

Lilla utebanan

Efter avslutad träning/tävling byggs allt material bort till hänvisad plats.

Lilla utebanan är INTE bokningsbar utan följer följande prioritetsordning:

  1. Ridskola
  2. Tävling
  3. Träning med instruktör
  4. Enskilda medlemmars ridning

0935 – 71 41 61・info@vannasrf.com・Norrmalm 25, Vännäs