0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännäs Ryttarförening

Rida med egen häst

Det finns möjlighet att rida med egen häst i våra ridgrupper till reducerat pris. Vill man rida med egen häst på ridskolan kontaktar oss och kontrakt mellan privatryttare och Vännäs Ryttarförening upprättas.  Detta gäller ej vid enstaka lektioner utan man binder sig till detta hela terminen.

0935 – 71 41 61・info@vannasrf.com・Norrmalm 25, Vännäs