0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännäs Ryttarförening

Styrelsen

Roll
Namn & Mail
Tel
Ordförande
Martina Karlsson
070-388 35 68
Kassör
Kerstin Lindqvist
0935-310 30, 0730-423535
Sekreterare
Bitte Torbjörnsdotter & Ulrika Thingvall
Ledamöter
Sandra Widmark
070-609 01 07
Ledamöter
Margareta Martimo Johansson
070-797 22 85
Ledamöter
Veronica Jonsson
070-330 41 72
Ledamöter
Hanna Erlandsson
072-211 11 28
Ledamöter
Sebastian Ögren
070-845 79 41
Ledamöter
Katarina Sjöström
070-302 12 85
Ungdomssektionens representant
Cajsa Rehn
072-522 00 49
Suppleanter
Ulrika Thingvall
070-567 02 48
Suppleanter
Bitte Torbjörnsdotter
072-225 54 32

0935 – 71 41 61・info@vannasrf.com・Norrmalm 25, Vännäs