0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännäs Ryttarförening

Betala rätt anläggningsavgift
2023-04-24 08:23:44
P9037343

På förekommen anledning har vi satt att besöka ibland betalar avgiften på anläggningen. Här är priser och regler som gäller:

Dagkort per tillfälle** - 262 kr

Träningsdagkort per dygn* - 185 kr

Ryttare som tävlar för annan klubb helår*** - 4 593 kr

Ryttare som tävlar för annan klubb halvår*** - 2 415 kr

Helår medryttare - 578 kr

Halvår medryttare - 290 kr

Helår, familj - 2 170 kr

Halvår, familj - 1 150 kr

Helår, enskild - 1 660 kr

Halvår, enskild - 895 kr

* Kan användas för enstaka tillfällen vid av VRF organiserade träningar, till exempel när du rider för externa tränare sanktionerade hos tävlingssektionen (exv Py/Lars A).

** Kan köpas vid träning för VRF:s interna träningar (exv Ronja) vid max tre gånger/år, sedan ska halvår/helår lösas.

*** Ryttare som tävlar för annan klubb.

0935 – 71 41 61・info@vannasrf.com・Norrmalm 25, Vännäs