0935-71 41 61

info@vannasrf.com

Vännas Ryttarförening

Årsmöte 26 februari
2023-03-07 17:30:32
Arsmote-VRF2022

Årsmötet hålls på Hällfors skola söndag den 26 februari kl 18.00.
Tillhörande handlingar kommer att publiceras här senast den 19 februari.
Motioner till föreningen ska vara förening tillhanda senast den 16 februari och mejlas till Johanna Strömberg, johanna.vannasby@gmail.com, ange rubrik "Motion".

Väl mött //Styrelsen VRF